fbpx

Знаете ли важните номера и адреси?

Важни телефони и адреси в България

Единен номер за спешни повиквания:
Телефон: 112

Пожар
160
Полиция
166
Бърза Помощ
150
КАТ – Инспекция
165
Телефонни справки

за абонати от Пловдив
11 800
Софсправка национална информационна система
090012900
за абонати от Пловдив – област
0144/9144
за абонати от страната
032 – 62 31 31
Автоматична тел. информация

 международни разговори
123
междуселищни разговори
120
точно време
180
валутни курсове
172
пътно-транспортна обстановка
199
Повреди

Водоснабдяване и канализация
61 57
Eлектроснабдяване Пловдив
070010007 Eлектроснабдяване Пловдив – област
070010007 Tоплофикация
070010007 Виваком (БТК) – Пловдив
130
БТК – Пловдив – област
0130/9130
МВР

РДВР – Пловдив
61 23
РПУ I – Пловдив
93 20 01
РПУ II – Пловдив
93 20 02
РПУ III – Пловдив
93 20 03
РПУ IV – Пловдив
93 20 04
РПУ V – Пловдив
93 20 05
РПУ VI – Пловдив
93 20 06
Държавни организации

ГЗ (гражданска защита)
95 22 90
ГЗ (при кризисни ситуации)
60 55 58
Справки сметки:

Eлектроснабдаване
0700010207

БТК
170
Автогари

Юг
62 69 37
Родопи
69 76 07
Север
95 37 05
Ж.П. гари

Централна гара
62 27 29/63 27 20
Филипово
95 27 60
Тракия
92 26 62

ИНСТИТУЦИИТЕ В ПЛОВДИВ

Областен управител на област – Пловдив
гр. Пловдив 4004, пл.”Никола Мушанов” № 1тел. (032) 605511, 605512, факс (032) 627104, 625719, e-mail: oblastpv@pd.government.bg

Община Пловдив
пл. “Стефан Стамболов” № 1 Канцелария на кмета: тел.: 634 240, факс: 260 790 Връзки с обществеността: тел.: 634 060, факс: 623 405

НАП – Пловдив
ул. Скопие №106, 032/935448

Регионална Митническа Дирекция Пловдив
ул. Кукленско шосе №32, 032/ 606211, 032/ 606294, Еmail rmu-pl@inetg.bg

Регионална служба по заетостта Пловдив
ул. Самара 7, тел: (032) 962550, факс: (032) 962549, zaetost@mail.bg

ХЕИ –Пловдив
ул. “Перущица” № 1, 43 01 14, 43 00 38, 64 34 19 , heipd@plovdiv.ttm.bg

ДВСК Пловдив
бул. ‘Марица’ 86 032 / 626414; 626255 – Ветеринарен контрол Пловдив ДВСК – 032 / 625188

РИОСВ – Пловдив
бул. “Марица” №122, 032/ 643245, e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg 032/643245

Районно управление по горите
02/98511510 Факс:02/ 9813736 E-mail: nug@nug.bg

“ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ”
бул. Марица №122, 032 634022

Пловдивска общинска агенция за приватизация
ул. “Железарска” № 1, (ет. 3) тел: (+359 32) 626 482

Комисия по защита на потребителите
Телефон: 032/ 631778,
Адрес: ул. “В.Търново” 25

Съвет по туризъм Пловдив
тел.: 032 96 88 11 тел.: 032 65 67 15

Апелативен съд Пловдив
бул. “Шести септември” № 167, Съдебна палата. тел. 032/656 123; Е-mail: pvapelsad@dir.bg
Окръжен Съд Пловдив
бул. “Шести септември” № 167 632 206, 632 207, 623 412, 624 948, 631 863

Районен Съд Пловдив
бул. “Шести септември” № 167, Тел. 632206 факс: 032 62 31 36,
Е mail: jus@rs-plovdiv.com

РДВР
ул.”Княз Богориди”7 тел: 032/ 62-57-84 ; 2 РПУ ул.”Волга” 70 Тел: 032/62-71-69,
Е-mail: rdvr_p@plovdiv.mvr.bg

За град София:

МБАЛ “Н.И.Пирогов”
Телефон: 02/ 915 44 11

ВиК – Повреди
Телефон: 02/ 812 21 21; 02/ 920 68 71

Топлофикация – Аварийнa служба
Телефон: 0 700 17 122; 02/ 951 51 96; 02/ 951 52 58

Електроразпределение – аварийна служба
Телефон: 07001 00 10; 02/ 847 01 61; 02/ 847 01 62; 02/ 847 01 63; 02/ 847 01 64;

Гражданска защита
Телефон: 0800 20112; 02/ 862 60 75; 02/ 962 04 39, 02/ 962 04 41

Гореща линия за жертви на насилие
Телефон: 02/ 981 76 86

КАТ – Автопроизшествия
Телефон: 165; 02/ 982 49 01; 02/ 982 49 02

МВР – София
Телефон: 166 02/ 987 77 77

Планинска спасителна служба
Телефон: 963 20 00; 0887 100 237

Пожарна безопасност
Телефон: 160

Пътна помощ СБА
Телефон: 02/ 91 146; 02/ 680 533; 02/ 772 217; 02/ 255 344 мобилен: 146

Справки по БТК
Телефон 11800

Телефонни повреди
Телефон: 130 БТК повреди 13000

Кметства в Град София

Кмет на София г-жа Йорданка Фандъкова
адрес:?София, ул. Московска 33, 41;ул. Париж 1, 3, 5; пл. Славейков 4,6; Сердика 5, Оборище 44;
телефон: централа 9377;

Кмет на район “Люлин” е г-жа Венетка Серафимова

адрес: ПК 1336, бул. Захари Стоянов 15
телефон: ?92 37 284; факс: 925 00 85

Кмет на район “Възраждане” е г-жа Ева Сеизова

адрес: пк 1303 бул. Ал. Стамболийски 62
телефон: факс 02/ 987 07 94

Кмет на район “Искър” г-н Йордан Томов

адрес: бул. Кръстю Пастухов 18
телефон: номератор: 979-04-48; 979-13-10; ?Факс 72 20 62

Кмет на район “Кремиковци” г-н Ивайло Панев

адрес: кв. Ботунец, ПК 1870
телефон: 994 52 82, 994 54 91, в. 287
факс: 994 5257

Кмет на район “Младост” г-н Петко Дюлгеров

адрес: Младост 3, бул.Свето Преображение1,
Обща електронна поща на район “Младост” – so_mladost@mail.bg

Телефон:?02/ 877 2011, 02/ 974 3094

Кмет на район “Оборище” г-жа Пенка Арменкова

адрес: бул. Мадрид № 1, ПК 1505

Телефон: 02/ 943 1935; в. 12

Кмет на район “Подуяне” г-жа Ева Митова

адрес: София, 1517- ж.к. Суха река?ул. Плакалница 51

Телефон: 02/ 847 59 00, в.158

Кмет на район “Средец” инж. Маргарита Ангелова-Гутева

адрес: ул.”Леге” 6

Телефон: 02/ 987 75 55, в.200
987 7811, 987 7812

Кмет на район “Витоша” г-н Любен Петров

адрес: кв. Павлово, ул. Слънце 2, ПК 1618

телефон: 8187921, факс 8562960

Кмет на район “Изгрев” инж. Панайот Бончев

адрес: ул. Атанас Далчев 12, ПК 1113

Телефон: 02/ 970 10 32

Кмет на район “Красна поляна” г-н Иван Чакъров

адрес: бул. Освобождение 25, ПК 1113

Телефон: 02/ 920 17 77, 9202030

Кмет на район “Лозенец” г-н Прошко Прошков

адрес: ПК 1000, бул. Васил Левски 2

телефон: 02/ 865 66 04, 866-55-09

Кмет на район “Надежда” инж. Димитър Димов

адрес: ул. Св. Петка Търновска 9, ПК 1220

Телефон: 02/ 936 0492; факс: 837 6407

Кмет на район “Овча Купел” инж. Пламен Йорданов

адрес: бул. Цар Борис III N 136 В , ПК 1618

телефон: 955 4462 Факс: 955 9568

Кмет на район “Сердика” г-н Тодор Кръстев

адрес: ПК 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза”88

Телефон: 02/ 832 5065, 02/ 921 8083, в. 103

Кмет на район “Студентски” г-н Димитър Дилчев

адрес: Студентски град блок 5

телефон: ?868 31 24, факс – 868 6116
e-mail: mailto:rajon@studentski-so.org; rajon@studentski-so.org

Кмет на район “Връбница” г-н Младен Младенов

адрес: София 1229, ж.к.”Надежда” 3, бул.”Хан Кубрат”, бл.328, вх.Б

Телефон: 02/ 935 70 10, 934 66 61

Кмет на район “Илинден” г-жа Румяна Дойчинова

адрес: ПК 1345 , кв.”Захарна фабрика”, бл.51А, вх.Б

Телефон: 02/ 920 6661, 8211059, факс: 209023?
е-mail: “mailto:so_ilinden@abv.bg” so_ilinden@abv.bg

Кмет на район “Нови Искър” г-н Валентин Котов

адрес: гр. Нови Искър, пк 1281, ул. “Искърско дефиле” № 123,

телефон: 991 42 26; факс 991 48 06
e-mail: mailto:noviiskar@abv.bg; noviiskar@abv.bg

Кмет на район “Панчарево” г-н Станимир Пеев

адрес: кв. Ботунец, ПК 1870

телефон: 994 5491,2,3, Факс 994 5257

Кмет на район “Слатина” г-жа Антоанета Апостолова

адрес: бул. Шипченски проход № 67, ПК 1574

Телефон: 02/ 870-55-32

Полиция:

РДВР – РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ул. Гео Милев Бл. 71
тел. 02 / 73 99 45

СДВР – CТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ул. Антим I № 5
тел. 02 / 987 77 77

СДВР – ПЪТНА ПОЛИЦИЯ – КАТ
бул. Др.Цанков № 33
тел. 02 / 865 50 60; 982 49 01; 982 49 02

ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ – ОБЩИНА НАДЕЖДА
ул. Испанска революция № 10
тел. 02 / 37 45 63

Съдебни органи:

Висш съдебен съвет
ул.”Славянска ” 2, 9333203, 9807632, 9809218, 9817974

Върховен касационен съд
бул.”Витоша” 2, 921988, 883985

Върховен административен съд
бул.”Ал.Стамболийски”18, 9404111
mailto:vslavov@mail.bol.bg; vslavov@mail.bol.bg

Апелативен съд
ул. “Позитано” 24А, председател 9814217, 9814027

Военноапелативен съд
ул.”Позитано” 24А, председател 9810402, 9810403

Главна прокуратура
бул.”Витоша” 2, 921988, 8863453

Специализирана следствена служба
бул.”Г.М.Димитров” 42, 705322

Софийски затвор
Телефон: 317001

Представителство на Европейската комисия в България

Ул. Московска 9 София 1000
Тел.: (+359 2) 933-52-52
Факс: (+359 2) 933-52-33
email mailto:delegation-bulgaria@ec.europa.eu, COMM-REP-SOF@ec.europa.eu, COMM-REP-SOF@ec.europa.eu

Общини в България

Община Бургас

кмет: Димитър Николов
Адрес 8000 Бургас ул. “Александровска” 26
тел. централа 056 840915-19, факс 056 841314
e-mail: mailto:obshtina@burgas.bg, obshtina@burgas.bg

Oбщина Варна

кмет: Кирил Йорданов
гр. Варна 9000′ бул. “Осми приморски полк” № 43

Oбщина Пловдив

кмет: Славчо Атанасов
Пловдив – 4000 Пл. Ст. Стамболов 1
Тел.:+359 32 656700, Факс: +359 32 656703
email: kmet.kmet@plovdiv.bg

Oбщина Стара Загора
кмет проф. Светлин Танчев
Адрес: гр. Стара Загора бул. Цар Симеон Велики 107
телефон: 042/614 885
e-mail: mailto:sz@city.starazagora.net, sz@city.starazagora.net

Oбщина Русе
кмет Божидар Йотов
телефон: 082/826 100
Адрес: гр Русе 7000 пл. Свобода 6
e-mail: mailto:mayor@ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

Oбщина Пазарджик

кмет Тодор Попов
400 Пазарджик бул. България №2
телефон: (034) 44 55 01
факс (034) 44 24 95
e-mail: mailto:secretary@pazardjik.bg, secretary@pazardjik.bg

Харесай, сподели, разпечатай

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *