Бъдете креативни! Пишете и се забавлявайте! Нека видим как мислите!

 

Кон боб яде ли?