Бъдете креативни! Пишете и се забавлявайте! Нека видим как мислите!

Довършете изречението оригинално!

Когато тя ме…,аз…