Бъдете креативни! Пишете и се забавлявайте! Нека видим как мислите!

Довършете изречението оригинално!

Какво ще се случи на 12.12.2012 ?