pismo-v-butilka

Бъдете креативни! Пишете и се забавлявайте! Нека видим как мислите!

Довършете изречението оригинално!

Писмо в бутилка? Какво бихте написали?