Тема срещу тема. Всичко тук е въпрос на гледна точка

Ето за какво ще спорим днес:

Да се напия или да те любя?